HỢP TÁC GIỮA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI WHO VÀ VISION

Tài liệu khẳng định việc tham gia công trình nghiên cứu là chứng chỉ. Các nhà phân phối Vision sở hữu chứng chỉ đặc biệt xác nhận sự tham gia vào chương trình hợp tác, có quyền tuyên truyền triết lý của Công ty...

 

 

Xem tiếp...